Supervizor

Datum:  06-Jun-2022 

Lokacija:  Kamenovo

 

Raspisuje potrebu za sljedećim radnim mjestomSupervizor

 

KLJUČNE ODGOVORNOSTI:

 • Organizovanje i kontrola aktivnosti i resursa u okviru svog djelokruga;
 • Koordinacija i saradnja sa kolegama;
 • Praćenje izdavanja fiskalnih računa klijentima;
 • Odabir, obuka, vođenje, praćenje i ocjenjivanje saradnika, prenošenje iskustva, znanja i konstantna podrška;
 • Vršenje naplate svih računa koji su izdati gostima za konzumiranu hranu i piće;
 • Primopredaja dnevnog pazara od osoblja nakon završetka smjene;
 • Pomaganje menadžeru restorana u obuci, nadzoru, nagrađivanju i disciplinovanju osoblja, evaluaciji;
 • Osigurava da su sve kontrolne liste i zahtjevi ispunjeni, kao i sve procedure otvaranja i zatvaranja za svaku smjenu;
 • Efikasno komuniciranje, usmeno i pismeno, kako bi se obezbijedila jasna komunikacija ka osoblju;
 • Osigurava da osoblje u svim outlet-ima ispunjava standarde;
 • Osigurava na dnevnoj bazi da se prate svi koraci usluge kao što nalažu procedure;
 • Komunicira sa klijentima i promoviše naše usluge i sadržaje;
 • Osigurava da se poštuju standardi kvaliteta i usluge;
 • Blisko sarađuje sa menadžerom restorana, asistentom menadžera i bar supervizorom u mjesečnom popisu robe;
 • Osigurava da su svi dnevni i mjesečni izvještaji detaljno i blagovremeno dostavljeni;
 • Nadgleda i obučava novozaposlene u skladu sa standardima i procedurama;
 • Kontroliše troškove i minimizira otpad.

 

NEOPHODNA ZNANJA I VJEŠTINE:

 • Minimum srednja stručna sprema, poželjno ugostiteljske ili turističke struke, ali nije neophodno;

 • Potrebno radno iskustvo u domenu servisa i usluga;

 • Proaktivnost i dobre vještine komunikacije, kako sa klijentima, tako i sa timom;

 • Obavezno poznavanje jednog stranog jezika;

 • Preciznost i organizovanost

 

U NAŠEM TIMU OČEKUJU TE I BENEFITI KOJI ĆE TVOJ POSAO UČINITI JOŠ BOLJIM:

 • Obezbijeđen smještaj i dva obroka dnevno;

 • Atraktivna ponuda plate;

 • Prilike za napredovanje i razvoj karijere u okviru Grupacije;

 • Dinamično okruženje gdje je pozitivna energija mainstream

 

Prijave slati najkasnije do 24.06.2022 na adresu posao@kamenovo.me

*Samo kandidati koji uđu u uži izbor će biti kontaktirani

137 Seacoast Ave, New York, NY 10094
+1 (234) 466-9764
Excuisite food, unforgettable atmosphere...